Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán města Žacléř - Změna č. 2 ÚPM Žacléř
Řešené území:k.ú. Bobr, Černá Voda u Žacléře, Prkenný Důl, Rýchory, Vernířovice, Žacléř

 

Číslo (kód):30123537
Pořizovatel:Městský úřad Žacléř 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Drupos Trutnov - architektonická a projekční kancelář, Horní Promenáda 150, Trutnov
• identifikační číslo:13531212
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŽATECKÝ ROMAN, ŽACLÉŘ
• číslo autorizace:2818

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 27.11.2008  Usnesení ZM č. 316/16-ZM-2008 
Zadání zahájení projednání 22.9.2009  
schválení 16) 22.4.2010  Usnesení ZM č. 437/25-ZM-2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19) 14.9.2012  
vydání 20) 4.3.2013  Usnesení ZM č. 191/15-ZM-2013 ze dne 31. 1. 2013 
nabytí účinnosti 19.3.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 50000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.zacler.cz 
Záznam proveden dne:16.10.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.