Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán města Český Krumlov - Změna č. 18 ÚPO (města) Český Krumlov
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):31899661
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:UK-24, urbanistická kancelář, Varšavská 32, Praha 2
• identifikační číslo:15078698
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUBEK PAVEL, PRAHA 2
• číslo autorizace:435

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 18.2.2016  Usnesení zastupitelstva č. 0002/ZM1/2016 o pořízení změny ÚPO 
Zadání zahájení projednání 6.10.2016 zveřejnění a rozeslání návrhu ZADÁNÍ dotčeným org. 
schválení 16) 23.2.2017  Usnesení zastupitelstva č. 0006/ZM2/2017 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 23.10.2017 oznámení konání společného jednání 
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:24.10.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Hermanová 
Telefon:380766704 
Email:jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.