Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán města Kostelec na Hané - Změna č. 1 ÚP Kostelec na Hané
Řešené území:k.ú. Kostelec na Hané

 

Číslo (kód):3435917
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:S-projekt plus, a.s., Třída Tomáše Bati 508, Zlín
• identifikační číslo:60734485
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠLESINGER MAREK, ZLÍN
• číslo autorizace:2951

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 24.9.2008  Usn. č.: 15/3/2008 
Zadání zahájení projednání 20.1.2010  
schválení 16) 28.3.2011  Usn. č. 5/9/2011 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 27.9.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 6.12.2011 č.j.: KUOK 123725/2011 
vydání 20) 20.6.2012  Usn. č. 17/6/2012 
nabytí účinnosti 27.7.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:25.9.2012 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.