Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán města Česká Třebová - Změny č. 2 ÚPO Česká Třebová
Řešené území:k.ú. Česká Třebová, Kozlov u České Třebové, Lhotka u České Třebové, Parník, Skuhrov u České Třebové, Svinná u České Třebové

 

Číslo (kód):36298770
Pořizovatel:Městský úřad Česká Třebová 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Vladimír Rozehnal (Architektonický atelier Rozehnal & Vosmek), Hlaváčova 179/, Pardubice
• identifikační číslo:11588039
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ROZEHNAL VLADIMÍR, PARDUBICE
• číslo autorizace:1078

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 6.12.2006  usnesení ZM č. 233/2006 
Zadání zahájení projednání 3.8.2007  
schválení 16) 29.4.2008  usnesení ZM č. 69/2008 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 30.4.2008 společné jednání 19.5.08 
stanovisko krajského úřadu 19) 3.7.2008  
vydání 20) 3.9.2008  usnesení č. 182/2008 
nabytí účinnosti 3.10.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.ceska-trebova.cz/zmena-c-2-uzemniho-planu-mesta-ceska-trebova/d-2622/p1=2867 
Záznam proveden dne:15.7.2011 
Zaznamenal(a):Mgr. Michal Louthan 
Telefon:466062317 
Email:michal.louthan@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.