Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Regulační plán Hradec Králové - Kopec sv. Jána - Změna č. 1
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):42867678
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a. s., Rokycanova 316/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:60112204
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HORSKÝ MIROSLAV, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:128

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 25.3.2008  ZM/2008/701 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 17.6.2008  ZM/2008/876 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 12.2.2009 VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20) 31.3.2009  ZM/2009/1333 
nabytí účinnosti 21.4.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:4.5.2009 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.