Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Regulační plán Hradec Králové - Kopec sv. Jána - Změna č. 3
Řešené území:k.ú. Třebeš

 

Číslo (kód):42867678
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a. s., Rokycanova 316/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:60112204
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HORSKÝ MIROSLAV, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:128

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 27.4.2010  ZM/2010/1985 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 22.6.2010  ZM/2010/2094 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 17.1.2011  
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20) 28.6.2011  ZM/2011/335 
nabytí účinnosti 26.7.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hradeckralove.org 
Záznam proveden dne:29.7.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.