Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Litoměřice - Územní plán Litoměřice - změna č. 1
Řešené území:k.ú. Litoměřice, Pokratice

 

Číslo (kód):44259280
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistický atelier, Varšavská 692/32, Praha 2
• identifikační číslo:15078698
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUBEK PAVEL, PRAHA 2
• číslo autorizace:435

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 21.1.2010   
Zadání zahájení projednání 11.2.2010  
schválení 16) 15.4.2010   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání  požadavek na zpracování konceptu nebyl v zadání stanoven 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 10.5.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 16.7.2010  
vydání 20) 16.12.2010  OOP 
nabytí účinnosti 18.1.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://radnice.litomerice.cz/uzemniplanovani.html 
Záznam proveden dne:24.1.2011 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.