Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Stěžery - Změna č. 4 ÚPO Stěžery
Řešené území:k.ú. Stěžery

 

Číslo (kód):52357119
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové
• identifikační číslo:11021993
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:1092

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 12.2.2010   
Zadání zahájení projednání 22.2.2010  
schválení 16) 7.5.2010   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 22.6.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 25.10.2010  
vydání 20) 13.1.2011   
nabytí účinnosti 18.2.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hradeckralove.org 
Záznam proveden dne:7.12.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.