Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Podluhy - Změna č. 1 ÚPO Podluhy
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):6613261
Pořizovatel:Městský úřad Hořovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Michaela Štádlerová (PAFF architekti), Na spojce 628/10, Praha 10
• identifikační číslo:44257112
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTÁDLEROVÁ MICHAELA, PRAHA 10
• číslo autorizace:3121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 5.2.2008  Usnesení č. 2/08 
Zadání zahájení projednání 8.4.2008  
schválení 16) 5.8.2008  Usnesení č.8/08 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 1.12.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 20.3.2009 SZ 035997/2009/KUSK REG/Ro 
vydání 20) 7.9.2009  Veřejná vyhláška č. 1/2009 
nabytí účinnosti 25.9.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:12.1.2010 
Zaznamenal(a):Ing. Taťjana Bernardová 
Telefon:257280700 
Email:bernardova@kr-s.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.