Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Stožice - Změna č. 1 ÚPO Stožice
Řešené území:k.ú. Křepice u Vodňan, Stožice

 

Číslo (kód):68578737
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo:15772608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 13.7.2009  Usnesení zastupitelstva obce č. 4 
Zadání zahájení projednání 14.9.2009 Oznámení čj. MUVOP000MMBZ 
schválení 16) 18.1.2010  Zastupitelstvem obce Stožice - usnesením č. 3/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 20.4.2010 Oznámení o společném jednání návrhu změny č. 1 ÚPO MUVOX002YK02 
stanovisko krajského úřadu 19) 29.7.2010 Posouzení návrhu změny č.1 ÚPO Stožice KÚ KUJCK25796/2010OREG/2 
vydání 20) 16.5.2011  Schváleno ZO od unesením č. 4/2011 bod č. 3 
nabytí účinnosti 16.6.2011 Veřejnou vyhláškou OOP změna č. 1 ÚPO Stožice čj. 4215/2011 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:3.6.2015 
Zaznamenal(a):Jaromír Štosek 
Telefon:383379163 
Email:stosek@muvodnany.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.