Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Kounov - Změna č. 1 ÚPO Kounov
Řešené území:k.ú. Kounov u Dobrušky, Nedvězí u Dobrušky, Šediviny

 

Číslo (kód):69622259
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PALACKÁ ALENA, BRNO
• číslo autorizace:812

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 27.8.2009  usnesení č. 3/09 
Zadání zahájení projednání 19.10.2009  
schválení 16) 11.3.2010  usnesení č. 2/10 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 24.1.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 21.6.2011  
vydání 20) 14.12.2011  OOP č. 1/2011 
nabytí účinnosti 30.12.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestodobruska.cz/upd_kounov 
Záznam proveden dne:25.1.2012 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.