Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán města Kroměříže - Změna č. 5A
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):91196839
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier KO&SA, , Brno
• identifikační číslo:999
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOPÁČIK GABRIEL, BRNO - BYSTRC
• číslo autorizace:858

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 5.3.2009  usnesení ze XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 
Zadání zahájení projednání 23.4.2009  
schválení 16) 10.9.2009  usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 3.1.2011 společné jednání o návrhu změny 
stanovisko krajského úřadu 19) 19.5.2011 stanovisko č.j.: KUZL 29246/2011¨ÚP-Br 
vydání 20) 1.3.2012  usnesení z XIII zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 
nabytí účinnosti 23.3.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:18.6.2020 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Pavel Máselník 
Telefon:573321286 
Email:pavel.maselnik@mesto-kromeriz.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.