Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Zaloňov - Změna č. 1 ÚPO Zaloňov
Řešené území:k.ú. Horní Dolce, Rtyně, Vestec u Jaroměře, Zaloňov

 

Číslo (kód):942631
Pořizovatel:Městský úřad Jaroměř 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Kopecký - projekce (A-PROJEKT), Jiráskova 1275, Pardubice
• identifikační číslo:13231120
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOPECKÝ PETR, PARDUBICE
• číslo autorizace:1175

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 21.6.2006   
Zadání zahájení projednání 18.4.2007  
schválení 16) 19.9.2007   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 28.1.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 26.3.2008  
vydání 20) 11.6.2008   
nabytí účinnosti 27.6.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:29.1.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.