Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Regulační plán Jičín - Nové Město, lokalita Lidické náměstí - východ - Změna č. 1
Řešené území:k.ú. Jičín

 

Číslo (kód):97185914
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ateliér Zídka, Plocek, MIsík - architektonická kancelář, s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové
• identifikační číslo:47469218
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ZÍDKA JIŘÍ, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:245

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 19.4.2010  Rozhodnutí o pořízení - Usnesení 24/2010 
Zadání zahájení projednání 7.5.2010  
schválení 16) 21.6.2010  Usnesení 25/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 25.4.2012  
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20) 19.12.2012   
nabytí účinnosti 12.1.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:31.1.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.