Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Skočice - Změna č. 1 ÚPO Skočice
Řešené území:k.ú. Lidmovice, Skočice

 

Číslo (kód):97640625
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A+U DESIGN, spol. s r.o., Fráni Šrámka 1324/24, České Budějovice
• identifikační číslo:49022571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 16.12.2009  Usnesení zastupitelstva obce č. 10/2009 
Zadání zahájení projednání 22.3.2010 Oznámení o veřejném projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Skočice 
schválení 16) 7.6.2010  Usnesením č. 6/2010 schváleno ZO zadání změny č. 1 ÚPO Skočice 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 8.6.2011 Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO Skočice 
stanovisko krajského úřadu 19) 6.9.2011 Stanovisko čj. KUJCK 33041/2011 OREG/2 
vydání 20) 5.3.2012  Schválení OOP v zastupitelstvu obce 
nabytí účinnosti 27.3.2012 Veřejná vyhláška čj. MUVO2089/2012 ze dne 7.3.2012 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:19.1.2016 
Zaznamenal(a):Jaromír Štosek 
Telefon:383379163 
Email:stosek@muvodnany.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.