Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Rychnov u Jablonce nad Nisou - 2. změna ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):9778560
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Miloslav Štěpánek - ARCH SERVIS, Leknínová 1063/, Liberec
• identifikační číslo:12794571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTĚPÁNEK MILOSLAV, LIBEREC 1
• číslo autorizace:683

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 29.6.2009  usn. č. 84/2009 
Zadání zahájení projednání 23.9.2009  
schválení 16) 29.3.2010  usn. 36/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 25.6.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 19.7.2010  
vydání 20) 6.12.2010   
nabytí účinnosti 6.1.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.rychnovjbc.cz 
Záznam proveden dne:19.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.