Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:ÚPO Václavov u Bruntálu - změna č. 2
Řešené území:k.ú. Horní Václavov

 

Číslo (kód):10379327
Pořizovatel:Městský úřad Bruntál 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ludmila Konečná - Urbanistická společnost, 28. října /119, Ostrava
• identifikační číslo:41393163
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KONEČNÁ LUDMILA, P. TRNÁVKA
• číslo autorizace:1549

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 15.6.2011  Bod 7 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 13.3.2013  Bod 14 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 29.9.2015  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:21.10.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Vok 
Telefon:595622940 
Email:lukas.vok@kr-moravskoslezsky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.