Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Skuhrov nad Bělou - Změna č. 2 ÚP Skuhrov nad Bělou
Řešené území:k.ú. Brocná

 

Číslo (kód):11248416
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:REGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové
• identifikační číslo:26002337
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2778

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 20.9.2018  Usnesení č. 2018/23/9/1,2,3,4 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 20.9.2018  Pořizováno zkráceným postupem 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 28.3.2019 Usnesení č. 2019/3/11 ze dne 7. 3. 2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.rychnov-city.cz/uzemni-plany-obci/ds-1048/p1=1589 
Záznam proveden dne:1.4.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.