Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Prostějov - I. změna ÚP Prostějov
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):12685794
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jana Benešová (Atelier URBI), Talichova 634/3, Brno
• identifikační číslo:12172871
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.6.2014  usnesení ZM č. 14102 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 8.6.2015  usnesení ZM č. 15178 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 30.6.2017  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.prostejov.eu 
Záznam proveden dne:28.7.2017 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.