Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bořetice - Změna č.1 ÚP Bořetice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):1272220
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno
• identifikační číslo:63496992
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HUČÍK MILAN, BRNO
• číslo autorizace:2483

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.12.2014  usnesní ZO + usnesní ZO 4.2.2015 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.9.2015   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.5.2017  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:15.5.2017 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.