Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Blšany - Změna č.1 ÚP Blšany
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):13036746
Pořizovatel:Městský úřad Podbořany 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Krolák, Zázvorkova 198, Praha 5
• identifikační číslo:66896274
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 13.1.2016  usnesení č. 16/2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.2.2016  usnesení č. 17/2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 15.10.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:9.11.2016 
Zaznamenal(a):Irena Herejková 
Telefon:415237538 
Email:hrerejkova@podborany.net 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.