Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Cheb - Změna č. 8 ÚP Cheb
Řešené území:k.ú. Háje u Chebu

 

Číslo (kód):13268680
Pořizovatel:Městský úřad Cheb 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 20.10.2016  usn. ZM č. 238/23/2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 25.5.2017  usn. ZM č. 113/31/2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:13.7.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Sedlačíková 
Telefon:354222359 
Email:jana.sedlacikova@kr-karlovarsky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.