Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Kolinec - Změna č. 1 ÚP Kolinec
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):13579959
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Tauš (Urbioprojekt), Bělohorská 454/3, Plzeň
• identifikační číslo:10359320
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TAUŠ PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:1041

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 7.10.2010   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.2.2012   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 31.8.2013  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/ 
Záznam proveden dne:7.12.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Martin Schejbal 
Telefon:377195273 
Email:martin.schejbal@plzensky-kraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.