Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Kolinec - Změna č.2 územního plánu Kolinec
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):13579959
Pořizovatel:Městský úřad Sušice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Tauš (Urbioprojekt), Bělohorská 454/3, Plzeň
• identifikační číslo:10359320
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TAUŠ PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:1041

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 23.6.2016   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:15.3.2018 
Zaznamenal(a):Jiří Lunda 
Telefon:376540132 
Email:jlunda@mususice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.