Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Javornice - Změna č. 1 ÚP Javornice
Řešené území:k.ú. Javornice

 

Číslo (kód):1468624
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:44385803
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.3.2015   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 10.3.2015  Usnesení č. 2/2015 Zpráva o uplatňování ÚP Javornice 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 7.4.2018 Usnesení č. 22/2018 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.rychnov-city.cz/javornice/ds-1568/archiv=0&p1=1589 
Záznam proveden dne:16.4.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.