Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Kosořín - Změna č. 2 ÚP Kosořín
Řešené území:k.ú. Kosořín

 

Číslo (kód):15111942
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Čížek (Architektonický atelier), Újezdská 1429/, Choceň
• identifikační číslo:13558781
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ČÍŽEK PAVEL, CHOCEŇ
• číslo autorizace:978

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 15.6.2020  Usnesení č. 2/2020.05 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 15.6.2020  Usnesení č. 2/2020.14 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 28.8.2021 Usnesení č. 5/2021.03 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/5796-uzemni-plan-kosorin 
Záznam proveden dne:23.9.2021 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jana Marková 
Telefon:466026309 
Email:jana.markova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.