Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Pracejovice - Změna č. 1 územního plánu Pracejovice
Řešené území:k.ú. Makarov, Pracejovice

 

Číslo (kód):15664310
Pořizovatel:Obecní úřad Pracejovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Bohuslava Kolářová, Na Říháku 1198/25, Praha 5
• identifikační číslo:12609773
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOLÁŘOVÁ BOHUSLAVA, PRAHA - RADOTÍN
• číslo autorizace:1470

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 7.5.2011   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 3.2.2014  usn. č. 04/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.10.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-pracejovice 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.