Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Želeč - Změna č. 2 ÚP Želeč
Řešené území:k.ú. Bezděčín, Želeč u Tábora

 

Číslo (kód):19872684
Pořizovatel:Městský úřad Tábor 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Martin Jirovský (Ateliér M.A.A.T), Převrátilská 330/15, Tábor
• identifikační číslo:62549201
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. JIROVSKÝ MARTIN, TÁBOR
• číslo autorizace:3311

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 24.6.2015  č. usnesení ZO 22/15 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 9.12.2015  č.usnesení ZO 46/15 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 29.12.2017  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.taborcz.eu/zmena-c-2-uzemni-plan-zelec/d-36426/p1=66234 
Záznam proveden dne:19.7.2018 
Zaznamenal(a):Eva Havránková 
Telefon:381486174 
Email:eva.havrankova@mutabor.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.