Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru Velké Němčice - Změna č. 4 ÚPN SÚ Velké Němčice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):22426402
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. CIZNEROVÁ VANDA, BRNO - ST. LÍSKOVEC
• číslo autorizace:1013

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 11.9.2014   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 18.6.2015   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 5.12.2017  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:hustopece 
Záznam proveden dne:8.1.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.