Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Martínkovice - Změna č. 1 ÚP Martínkovice
Řešené území:k.ú. Martínkovice

 

Číslo (kód):22579593
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ARCHTEAM, Weyrova 3, Náchod
• identifikační číslo:60897295
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAKOVÁ IVETA, NÁCHOD
• číslo autorizace:2250

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 5.3.2014  Usnesení ZO č. 32/I/8 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 28.5.2014  Usnesení ZO č. 34/I/11 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 3.9.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.broumov-mesto.cz 
Záznam proveden dne:6.10.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.