Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán města Vrchlabí - Změna č. 05 ÚP Vrchlabí (sloučeno se změnou č. 6 ÚP Vrchlabí)
Řešené území:k.ú. Hořejší Vrchlabí, Podhůří-Harta, Vrchlabí

 

Číslo (kód):2318973
Pořizovatel:Městský úřad Vrchlabí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SAUL, s.r.o., U Domoviny 491/1, Liberec
• identifikační číslo:43224229
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HRON VLADISLAV, LIBEREC
• číslo autorizace:1598

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 5.12.2012  bod č. 4 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 10.12.2014  bod č. 5 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:3.9.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.