Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Chropyně - Změna č.4 ÚP Chropyně
Řešené území:k.ú. Chropyně, Plešovec

 

Číslo (kód):23783511
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Milan Krouman - AKTÉ Kroměříž, Kollárova 629/14, Kroměříž
• identifikační číslo:63459931
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KROUMAN MILAN, KROMĚŘÍŽ
• číslo autorizace:2630

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 23.9.2020   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 20.10.2021  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:22.10.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Pavla Litvinová 
Telefon:573321291 
Email:pavla.litvinova@mestokm.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.