Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán obce Semanín - Změna č. 2 ÚPO Semanín
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):24889773
Pořizovatel:Městský úřad Česká Třebová 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS, Husova 888/, Ústí nad Orlicí
• identifikační číslo:18837930
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KULDA PETR, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:1766

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.3.2015  Usnesení ZO č. 2/2015 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.6.2015  Usnesení ZO č. 9/2015 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 2.8.2016 Usnesení ZO č. 18/2016 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.ceska-trebova.cz/zmena-c-2-uzemniho-planu-obce-semanin/d-20563/p1=16905 
Záznam proveden dne:8.8.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.