Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Olomouc - Změna č. IV ÚP Olomouc
Řešené území:k.ú. Chválkovice

 

Číslo (kód):29331607
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Amec Foster Wheeler, s.r.o., Křenová 184/58, Brno
• identifikační číslo:26211564
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠEMORA PAVEL, PODIVÍN
• číslo autorizace:3495

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.5.2016  Usnesení ZMO,13.3.2017 doplnění ZMO 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)   Změna je pořizována z důvodu zrušení části ÚP soudem, zadání se neproj 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 3.10.2018 Opatření obecné povahy č. 2/2018 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/zmena-4-up 
Záznam proveden dne:8.10.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.