Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Olomouc - Změna č. VI Územního plánu Olomouc
Řešené území:k.ú. Nové Sady u Olomouce, Povel

 

Číslo (kód):29331607
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, Brno
• identifikační číslo:47912481
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. KYNČL JAKUB, BRNO
• číslo autorizace:2672

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 11.9.2017  ZMO schválení pořízení 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 19.12.2017  ZMO 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 12.12.2019  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/zmena-6-up 
Záznam proveden dne:26.11.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.