Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Pálovice - Změna č. 1 ÚP Pálovice
Řešené území:k.ú. Pálovice

 

Číslo (kód):30222720
Pořizovatel:Městský úřad Moravské Budějovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ladislav Brožek, J. Faimonové 12, Brno
• identifikační číslo:12147168
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BROŽEK LADISLAV, BRNO
• číslo autorizace:1871

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 8.3.2017   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.5.2017   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 23.1.2018  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mbudejovice.cz 
Záznam proveden dne:26.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.