Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Dobruška - Změna č. 2 ÚP Dobruška
Řešené území:k.ú. Běstviny, Dobruška, Domašín u Dobrušky, Křovice, Mělčany u Dobrušky, Pulice, Spáleniště

 

Číslo (kód):31133670
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 7.9.2016  Usnesení ZM 05/12/2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 26.4.2017  Usnesení ZM 07/16/2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 18.7.2018  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace/dobruska/ 
Záznam proveden dne:6.8.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.