Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Dobruška - Změna č. 4 ÚP Dobruška
Řešené území:k.ú. Dobruška, Pulice

 

Číslo (kód):31133670
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO, a.s. Projektové středisko Hradec Králové, ,
• identifikační číslo:1807935
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.9.2019   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.9.2019  Změna pořizována zkráceným postupem 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 15.5.2020  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace/ 
Záznam proveden dne:27.5.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.