Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bavorov - Změna č. 1 ÚP Bavorov
Řešené území:k.ú. Bavorov, Čichtice, Svinětice

 

Číslo (kód):31821841
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Václav Štěpán - Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 309/12, České Budějovice
• identifikační číslo:10276661
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 7.6.2012  Schváleno pořízení ZM pod usnesením č.2/2012 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 28.3.2013  Schválené zadání změny č. 1 v ZM usnesením č. 2/12 odst. II., písem d) 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 24.4.2015 Veřejnou vyhláškou ze dne 2.4.2015 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:3.6.2015 
Zaznamenal(a):Jaromír Štosek 
Telefon:383379163 
Email:stosek@muvodnany.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.