Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán města Český Krumlov - Změna č.19 ÚPO Český Krumlov
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):31899661
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:UK-24, urbanistická kancelář, Varšavská 32, Praha 2
• identifikační číslo:15078698
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUBEK PAVEL, PRAHA 2
• číslo autorizace:435

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.8.2016  usnesení ZM č. 0062/ZM4/2016 + č.0022/ZM2/2018 ze 22.3.2018 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/uzpl.xml 
Záznam proveden dne:12.2.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Hermanová 
Telefon:380766704 
Email:jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.