Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán obce Dlouhá Loučka - 4. změna ÚPO Dlouhá Loučka
Řešené území:k.ú. Dolní Dlouhá Loučka

 

Číslo (kód):32894080
Pořizovatel:Městský úřad Uničov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LEINERT PETR, OLOMOUC
• číslo autorizace:940

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 9.12.2014  Usnesení č. 2/24 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 11.3.2015  Usnesení č. 3/15 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 2.4.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:26.5.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.