Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Teplice nad Metují - Změna č. 1 ÚP Teplice nad Metují
Řešené území:k.ú. Bohdašín, Dědov, Dolní Teplice, Horní Teplice, Javor u Teplic nad Metují, Lachov, Libná, Skály u Teplic nad Metují, Teplice nad Metují, Zdoňov

 

Číslo (kód):32978457
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO, a.s. Projektové středisko Hradec Králové, ,
• identifikační číslo:1807935
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 24.9.2018   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.9.2018  Usnesení ZM č. 27 - Pořizováno zkráceným postupem 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 23.11.2019 Usnesení č. 10, dílčí usnesení č. 24/10/2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://m.broumov-mesto.cz/uzemni-plany-obci-v-pusobnosti-uradu-uzemniho-planovani-broumov-kompletni-dokumentace/ds-1538/archiv=0&p1=2633 
Záznam proveden dne:2.1.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.