Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Pilníkov - Změna č. 3 ÚP Pilníkov
Řešené území:k.ú. Pilníkov I, Pilníkov II, Pilníkov III

 

Číslo (kód):3377933
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64/, Trutnov
• identifikační číslo:63220385
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SMILNICKÝ VLADIMÍR, TRUTNOV
• číslo autorizace:503

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 24.4.2019  us. č. 12 - 2/2019 - ve zkráceném postupu 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.4.2019   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 22.1.2020  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://upd.trutnov.cz/upd/pilnikov/ 
Záznam proveden dne:18.5.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.