Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Plumlov - Na Balkáně - Změna č. 1 regulačního plánu Plumlov na Balkáně
Řešené území:k.ú. Plumlov

 

Číslo (kód):34190005
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ASET studio s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc
• identifikační číslo:29459346
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SRNEC STANISLAV, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:3610

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 11.5.2015  4. zasedání ZM 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 14.3.2016   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestoplumlov.cz 
Záznam proveden dne:14.6.2017 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.