Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán města Kostelec na Hané - Změna č. 3 ÚP Kostelec na Hané
Řešené území:k.ú. Kostelec na Hané

 

Číslo (kód):3435917
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:STEMIO a.s., Lazarská 1718/3, Praha 1 - Nové Město
• identifikační číslo:28203011
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POKLUDA VLADIMÍR, ZLÍN
• číslo autorizace:2722

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 1.5.2015  Zpráva o uplatňování ÚP 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 11.1.2016  usnesení ZM č. 7/2015 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 2.7.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.kostelecnh.cz 
Záznam proveden dne:23.8.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.