Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán města Kostelec na Hané - Změna č. 4 ÚP Kostelec na Hané
Řešené území:k.ú. Kostelec na Hané

 

Číslo (kód):3435917
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:STEMIO a.s., Lazarská 1718/3, Praha 1 - Nové Město
• identifikační číslo:28203011
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POKLUDA VLADIMÍR, ZLÍN
• číslo autorizace:2722

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 12.9.2018  Změna byla pořizována zkráceným postupem 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 16.4.2019 ÚZ 4/7.2/2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   Ke dni účinnosti nového ÚP, rozhodnutím soudu nebo krajského úřadu 

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.kostelecnh.cz 
Záznam proveden dne:20.5.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.