Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vícov - Změna č. 1 ÚP Vícov
Řešené území:k.ú. Vícov

 

Číslo (kód):3748722
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Tomáš Pejpek, Na zákopě 322/62, Olomouc
• identifikační číslo:61981761
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PEJPEK TOMÁŠ, OLOMOUC
• číslo autorizace:2718

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 14.12.2015  usnesení ZO č. 9/2015 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 4.10.2016  usnesení ZO č. 16/2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 28.12.2017 usnesení ZO č. 24/2017 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   Ke dni účinnosti nového ÚP, rozhodnutím soudu nebo krajského úřadu 

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.vicov.cz 
Záznam proveden dne:19.2.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.