Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru města Chabařovice - ÚPN SÚ Chabařovice - změna č. 9
Řešené území:k.ú. Chabařovice

 

Číslo (kód):39162437
Pořizovatel:Městský úřad Chabařovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIER CHARVÁT, s r.o., Kroftova 1, Praha 5
• identifikační číslo:64574547
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. CHARVÁT VLADIMÍR, PRAHA 5
• číslo autorizace:2016

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 23.4.2012  usnesení ZM 83/2012 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 17.12.2012  usnesení ZM 19/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 28.10.2015  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.chabarovice.cz 
Záznam proveden dne:26.4.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Petláková 
Telefon:475271250 
Email:Martina.Petlakova@mag-ul.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.