Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Ústrašice - Změna č. 2 ÚP Ústrašice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):40063113
Pořizovatel:Městský úřad Tábor 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jan Stach - ASKA, architektonické studio, Klokotská 105/, Tábor
• identifikační číslo:10323406
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. STACH JAN, TÁBOR
• číslo autorizace:259

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.3.2016   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.12.2016   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 11.10.2017  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.taborcz.eu/zmena-c-2-uzemni-plan-ustrasice/d-40342/p1=66234 
Záznam proveden dne:19.7.2018 
Zaznamenal(a):Eva Havránková 
Telefon:381486174 
Email:eva.havrankova@mutabor.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.