Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Kostelec nad Orlicí - Změna č. 2 ÚP Kostelec nad Orlicí
Řešené území:k.ú. Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota

 

Číslo (kód):41645449
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PALACKÁ ALENA, BRNO
• číslo autorizace:812

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 15.9.2014  Usnesení č. ZM 4/2014, 1c), 1h) 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 8.12.2014  Usnesení č. ZM 3/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 6.5.2015 Usnesení č. ZM 2/2015 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.kostelecno.cz 
Záznam proveden dne:13.5.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.